6 podstawowych zasad użytkowania ruchomych protez zębowych

Według danych statystycznych, w Polsce w roku 2018 było 9 mln użytkowników protez zębowych. Z jednej strony jest to wskaźnik niskiej dbałości o stan jamy ustanej, ale z drugiej potwierdzenie stopnia, w jakim upowszechniła się protetyka stomatologiczna.

Podstawowe zasady użytkowania ruchomych protez zębowych

W celu zapewnienia długotrwałego i bezpiecznego użytkowania protez zębowych konieczne jest przestrzeganie kliku podstawowych zasad:

  1. Zapewnienie odpowiedniej higieny

O protezę zębową należy dbać z analogiczną dokładnością, jak ma to miejsce w przypadku naturalnego uzębienia. Niestety wielu użytkowników o tym zapomina, co w efekcie doprowadza do przewlekłych stanów zapalnych błon śluzowych. Konieczne jest czyszczenie protezy po każdym posiłku za pomocą specjalnej szczoteczki i przy użyciu preparatów antyseptycznych oraz przeciwbakteryjnych.

  1. Usuwanie nagromadzonego kamienia

Proteza zębowa, podobnie jak naturalne uzębienie, ma tendencję do gromadzenia na swojej powierzchni kamienia, którego ilość jest ściśle uzależniona od jakości i regularności czyszczenia. Współczesna protetyka rekomenduje wizytę w specjalistycznym gabinecie zamiast samodzielnych prób usunięcia powstałych zanieczyszczeń. Lekarz dentysta zapewne dobierze odpowiednie narzędzia i środki, redukując w ten sposób ryzyko uszkodzenia ruchomych elementów protezy.

  1. Odpowiednie przechowywanie protezy zębowej

Wbrew utartym frazesom proteza zębowa w żadnym wypadku nie powinna być przechowywana w pojemniku z wodą, gdyż sprzyja to namnażaniu się bakterii i grzybów. W efekcie może niestety dojść do późniejszego zakażenia jamy ustnej (szczególnie jeśli pojawiają się w niej afty). Po wyjęciu i wyczyszczeniu protezy należy ją zamknąć w suchym pojemniku, gdzie ograniczony jest dostęp drobnoustrojów chorobotwórczych. Warto również zaznaczyć, że protezy zębowej nie należy nosić bez przerwy – każdego dnia powinna ona być wyjmowana z jamy ustnej na okres ok. 8 godzin. Dzięki temu znacząco przedłużymy jej żywotność.

  1. Regularne wizyty kontrolne

Użytkowanie ruchomych protez zębowych zwiększa ryzyko namnażania się w jamie ustnej bakterii i grzybów. Zważywszy na fakt, iż nie wszystkie stany zapalne objawiają się bólem, konieczne jest regularne dokonywanie przeglądów jamy ustnej, a zwłaszcza stanu dziąseł oraz wszystkich ruchomych elementów protezy. Zapewne znacząco ograniczy to ryzyko poważnych powikłań chorobowych.

  1. Cykliczna wymiana elementów protez

Elementy akrylowe protez wymagają wymiany na nowe co ok. 5 lat, aby uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych, związanych z rozprzestrzenianiem się bakterii i grzybów po całym organizmie. Regularne wizyty kontrolne pozwolą na precyzyjne wskazanie momentu, gdy cała proteza zębowa lub jej części powinny zostać wymienione na nowe.

Co zrobić, gdy ruchoma proteza zębowa uległa zepsuciu?

Protezy zębowe wykonywane są z akrylu i stopów metalu, dlatego wykazują wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Niemniej pęknięcia czy odłamania pojedynczych fragmentów mogą się zdarzyć w przypadku ich niewłaściwego użytkowania. W większości wypadków wystarczy naprawa protezy, bez konieczności jej wymiany. Decyzję tego typu może podjąć jednak wyłącznie lekarz o specjalności protetyka stomatologiczna na podstawie dokładnej oceny stanu protezy.

Usunięcie powstałych uszkodzeń trwa zwykle kilka dni, dlatego w razie zaobserwowania pęknięć czy uszkodzeń na protezie zębowej nie należy zwlekać z oddaniem jej w ręce specjalisty. Należy przy tym podkreślić, że samodzielna naprawa protez (najczęściej przy użyciu szybko schnących klejów) jest niewskazana. Próba uzupełnienia ubytków w warunkach domowych nie pozwoli bowiem na pełne usunięcie wszystkich powstałych szczelin. W efekcie drobne pęknięcie będzie postępować i finalnie doprowadzi do całkowitej bezużyteczności protezy.

Współczesna protetyka oferuje zarówno stałe, jak i ruchome protezy zębowe. Bezpieczeństwo, komfort i satysfakcja ich użytkowania w dużej mierze zależne są od przestrzegania zalecanych zasad higieny, okresowych przeglądów kontrolnych i napraw wykonywanych przez specjalistów protetyki stomatologicznej.