Rtg zębów – na czym polega i w jakiej sytuacji może okazać się niezbędne?

Wszystko rozpoczęło się w roku 1895, kiedy to niemiecki fizyk Wilhelm Conrad Röntgen odkrył nowy rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, który od jego nazwiska nazwano promieniowaniem rentgenowskim. Zjawisko to polega na wyhamowywaniu na materiale o dużej liczbie atomowej wzbudzonych elektronów, które przy przechodzeniu z poziomu o wyższej energii emitują kwanty w postaci charakterystycznego promieniowania X. Ze względu na specyfikę tego promieniowania, wykorzystuje się je do obrazowania wewnętrznej struktury dowolnego obiektu, w tym również ludzkiego ciała, co zostało wykorzystane m.in. w stomatologii. Należy podkreślić, że każda nowoczesna klinika stomatologiczna świadczy usługi związane z wykonywaniem zdjęć rentgenowskich.

Rtg zęba – na czym polega?

Rtg zębów to badanie radiologiczne, podczas którego zostaje wykonane zdjęcie (analogowe lub cyfrowe). Cała procedura sprowadza się do naświetlania zęba promieniami X z wykorzystaniem zróżnicowanej absorpcji tych promieni przez poszczególne struktury jamy ustnej. Aparat do punktowego rtg zęba jest stosunkowo mały, więc zabieg wykonywany jest zwykle na siedząco. Natomiast rtg zębów, czyli zdjęcia pantomograficzne (panoramiczne) obejmujące wszystkie zęby, a dodatkowo umożliwiające zobrazowanie kości żuchwy, szczęki, stawów skroniowo-żuchwowych czy zatok, wykonywane są dużymi aparatami w pozycji stojącej. Podczas każdego badania pacjent ubierany jest w specjalny fartuch ochronny z gumy z dodatkiem ołowiu (pierwiastek ten pochłania zbędne promieniowanie). Kobiety w ciąży oraz osoby będące w trakcie radioterapii nowotworów są zobligowane do zgłoszenia tego faktu przed badaniem.

Kiedy będzie konieczne?

Wykonanie rtg zęba może zostać zarekomendowane przez lekarza stomatologa w wielu różnych okolicznościach. Przykładowo procedura jest skuteczna do potwierdzenia próchnicy głębokiej przy niejednoznacznych objawach bólowych. W endodoncji badanie wykorzystywane jest do oceny stanu korzeni przed, w trakcie oraz bezpośrednio po leczeniu kanałowym. Z kolei w chirurgii rtg zęba pozwala zaobserwować kształt i przebieg korzeni przed planowaną ekstrakcją. Również w pozostałych działach stomatologii na poszczególnych etapach leczenia, stomatolodzy chętnie posiłkują się wynikami rtg zębów.

Obecnie niemal każda renomowana klinika stomatologiczna posiada własną pracownię rentgenowską. Pacjenci poszukując kompleksowego leczenia, zwykle wybierają bowiem gabinety, w których rtg zębów jest usługą standardową.