Procedury Covid-19

Z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2  Stomatologia Dentica

wprowadza tymczasowe zmiany w regulaminie przyjmowania pacjentów.

Zmiany obowiązywać będą do odwołania:

 

 

 

Algorytm postępowania podczas udzielania świadczeń stomatologicznych

w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem oraz zapewnienia bezpieczeństwa biologicznego lekarzom stomatologom i personelowi medycznemu.

 

 1. Pacjent bólowy, wyrażający chęć stawienia się na wizytę w gabinecie stomatologicznym Dentica zobowiązany jest do umówienia się na wizytę telefonicznie – 602588323, gdzie informacji udzieli asystentka Monika Uler.
 2. Kwalifikacja przyjęcia pacjenta na wizytę pilną, następuje najpierw po weryfikacji telefonicznej, ewentualnie po wstępnej rozmowie z lekarzem stomatologiem Dentica. Istnieje możliwość wypisania zdalnie e-recepty.
 3. Zanim nastąpi wizyta w pierwszej kolejności asysta ocenia stan zagrożenia telefonicznie.
  Pytamy w rozmowie telefonicznej czy pacjent w ciągu ostatnich 14 dni:
  – podróżował do obszarów ryzyka;
  – miał kontakt z osobami z obszarów zagrożonych;
  – miał kontakt z osobami z Covid-19;
  – miał kontakt z osobami poddanymi kwarantannie;
  – miał gorączkę, kaszel, zapalenie spojówek, trudności w oddychaniu, ból gardła, biegunka lub zespół grypowy
 4. Pytamy również pacjenta jakim środkiem lokomocji dotarł do gabinetu.
 5. Pacjent informowany jest również o konieczności wniesienia opłaty sanitarnej w związku z  zastosowaniem środków ochrony indywidualnej personelu podczas planowanej wizyty. Opłata ta jest stała i równa dla wszystkich pacjentów bez względu na to jakie procedury zostaną wykonane podczas wizyty. To koszt niezależny od kosztów leczenia. Obecnie wynosi ona 100 zł.
 6. Po wstępnej weryfikacji pacjenta i uzyskaniu kwalifikacji do przyjęcia ( jeżeli na wszystkie pytania padnie odpowiedź NIE), termin wizyty zostanie ustalony telefonicznie przez rejestrację Stomatologia Dentica.
 7. Każdego pacjenta traktujemy jako potencjalnie zakażonego koronawirusem.
 8. Jeżeli pacjent nie skontaktuje się telefonicznie i przyjdzie bezpośrednio do gabinetu, należy zmierzyć mu temperaturę, upewnić się, że umył i zdezynfekował ręce przed wejściem, a następnie z nałożoną maseczką przez pacjenta przeprowadzić z nim wywiad epidemiologiczny w miejscu oddzielonym od pomieszczeń zabiegowych  (pierwsza część poczekalni) oraz z zachowaniem co najmniej dwumetrowego odstępu interpersonalnego.
 9. Preferujemy płatności elektroniczne (karta, zbliżeniowo). Gotówka tylko odliczona kwota pakowana do woreczka foliowego.
 10. Każdy pacjent musi być wprowadzony na listę adresową, tak aby mieć z nim stały kontakt telefoniczny lub mailowy. To samo dotyczy opiekuna prawnego.
 11. Z poczekalni usuwamy: czasopisma, ulotki, szkicowniki, kredki, książki dla dzieci, gry – w zasadzie wszystko, co może być podłożem, które sprzyja przetrwaniu wirusa.
 12. Pacjent dzwoni do drzwi i oczekuje przed wejściem na zaproszenie. NIE WCHODZI SAMODZIELNIE DO POCZEKALNI I GABINETU ! Termin wizyty jest to czas rozpoczęcia oczekiwania na wizytę. Przy spóźnieniu większym niż 15 minut a obecności następnego pacjenta, przyjmiemy kolejnego pacjenta, a pacjent spóźniony zostanie przyjęty w dalszej kolejności lub innego dnia.
 13. Po wpuszczeniu do środka przez pracownika Dentica – prosimy o zdjęcie odzieży wierzchniej – kurtka, płaszcz. Jeśli istnieje taka możliwość, prosimy pozostawić odzież w samochodzie. W przypadku pacjentów, którzy nie będę mogli podjechać pod gabinet własnym pojazdem, odzież wierzchnia będzie pozostawiana w poczekalni, jednak z góry uprzedzamy, że miejsce to może stanowić dodatkową strefę, w której może dochodzić do skażenia odzieży wirusem. Wszystkie drzwi otwierane są przez pracownika Dentica, który wpuszcza pacjenta do środka.
 14. Pacjent pozostaje w pierwszej części poczekalni tzw. brudnej – przedsionku, gdzie zakłada przygotowane dla niego ochraniacze na buty i ma wstępnie mierzoną temperaturę.
 15. Następnie pacjent myje ręce w toalecie dla pacjentów i dezynfekuje je.
 16. Pacjent przechodzi przez śluzę do głównej poczekalni tzw. czystej, gdzie wypełnia i podpisuje ankietę epidemiologiczną długopisem jednorazowym, który zabiera ze sobą do gabinetu. Ponownie dezynfekuje ręce.
 17. Osoby towarzyszące nie będą mogły przebywać podczas trwania wizyty w gabinecie oprócz faktycznego opiekuna małego dziecka. Opiekun ma również mierzoną temperaturę na wejściu i wypełnia kartę epidemiologiczną. Przez cały czas ma założoną maseczkę.
 18. W poczekalni może być tylko jeden pacjent. Wszelkie ruchy pacjenta w poczekalni i gabinecie powinny być ograniczone do niezbędnego minimum oraz połączone z ograniczonym dotykaniem powierzchni mebli, urządzeń oraz ścian.
 19. Przejście do gabinetu odbywać się będzie w towarzystwie personelu. Pacjent nie może samodzielnie otwierać drzwi gabinetu, ani dotykać przedmiotów poza dozownikami z płynem dezynfekcyjnym.
 20. Po wejściu do gabinetu pacjent pozostaje tylko z lekarzem, który zadaje mu ponownie pytania z karty epidemiologicznej. Pacjent używa jednorazowego długopisu z poczekalni do podpisania wywiadu i zgody na leczenie.
 21. Przed dalszymi czynnościami pacjent zostaje zbadany termometrem bezdotykowym i będzie przyjmowany na wizytę jeżeli temperatura ciała nie przekracza 37 ° Temperatura zostaje zapisana w ankiecie epidemiologicznej.
 22. Podczas wizyty pacjent musi bezwzględnie stosować się do zaleceń personelu. Pacjent zajmuje miejsce na fotelu i rozpoczyna wizytę od płukania ust 1% wodą utlenioną przez 30 sec. Odbywa się wstępna diagnostyka, możliwe jest wykonanie rtg punktowego.
 23. Lekarz stomatolog przyjmuje pacjenta samodzielnie. Asysta podaje wszelkie potrzebne instrumenty wyciągając je z szuflad, Lekarz ma tylko kontakt z pacjentem i odpakowanymi narzędziami wysuwanymi z pakietów przez asystę na asystor. To samo dotyczy środków opatrunkowych, leków, nici.
 24. Po zakończonej wizycie asysta wyprowadza pacjenta na zewnątrz pomieszczenia zabiegowego i zleca mu jak najkrótsze przebywanie w poczekalni. W toalecie pacjent zdejmuje ochraniacze na buty, myje i dezynfekuje ręce. Po nałożeniu okrycia o ile pacjent je pozostawił, asysta otwiera drzwi wyjściowe. Pacjent może opuścić bezpiecznie praktykę.
 25. Planowane są przyjęcia jednego pacjenta na godzinę
 26. Personel medyczny powinien pamiętać również o ochronie zdrowia swoich rodzin, czyli po zakończonej pracy powinien umyć i zdezynfekować ręce przed wyjściem z gabinetu, nie dotykać niedezynfekowanych klamek oraz bezwzględnie umyć ręce po przyjściu do własnego domu.