Procedury Covid-19

W trosce zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa dla naszych pacjentów i personelu wprowadzone zostały nowe zasady przyjęć pacjentów.

 Każdego pacjenta traktujemy jako potencjalnie zakażonego koronawirusem.

 

  1. Po wejściu na poczekalnię obowiązuje przebywanie w maseczce i dezynfekcja rąk.
  2. Na poczekalni należy zdjąć odzież wierzchnią i powiesić w wyznaczonym miejscu.
  3. W poczekalni obowiązuje zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy oczekującymi pacjentami – minimum 1 metr.
  4. Pacjent używa zdezynfekowanego długopisu do podpisania wymaganych ankiet, w tym epidemiologicznej.
  5. Usunięte zostały wszystkie zbędne przedmioty z poczekalni i miejsc ogólnodostępnych
  6. Czas przebywania na terenie przychodni Dentica należy ograniczyć do minimum.
  7. Należy unikać dotykania powierzchni, których mogły dotykać inne osoby, lub po ich dotknięciu umyć i zdezynfekować ręce.
  8. Wszystkie powierzchnie, w tym klamki dezynfekujemy nie rzadziej niż co 2 godziny i obowiązkowo po każdym pacjencie.
  9. Podczas pobytu w przychodni pacjent musi bezwzględnie stosować się do instrukcji lekarza i  personelu.  
  10. Wizyta  rozpoczyna się od płukania ust płukanką na bazie chlorheksydyny.